Ji hun

Ji hun

Title: Ji hun

Release: 2021

Rating: 7

Language: Chinese, English, Mandarin, Min Nan

Country: China, Taiwan

Runtime: 0

Genre: Sci-Fi , Drama , Thriller , Mystery

Ji hun

Release 2021
Rating 7
Language Chinese, English, Mandarin, Min Nan
Country China, Taiwan
Runtime 0
Genre Sci-Fi , Drama , Thriller , Mystery

Screenshot:

Synopsis

Wang Shicong, chairman of the famous group, died tragically at home. The prosecutor Liang Wenchao (Zhang Zhen) and his wife, criminal police A Bao (Janine Chang), learned during the investigation: the deceased's son Wang Tianyou (Lin Huimin), the young newlywed wife Li Yan (Sun Anke), long-time partner Wan Yufan (Christopher Li), and even the dead ex-wife Tang Suzhen (Zhang Baijia), everyone has intricate connections between each other. A Bao discovered the appalling secret hidden behind the case... The film is adapted from Jiang Bo's novel "Transfer Soul".

Director :
Wei-Hao Cheng
Writer :

Wei-Hao Cheng

Actors :

... Liang Wen-Chao

... Wang Shi-Cong

... Stewardess

... Ah-Bao

... Li Yan

... Wang Tian-You